Utveckla lärandet med pedagogisk dokumentation

4743

Pedagogisk dokumentation - Doria

Dessa funktioner går hand i hand i praktiken inom den Reggio Emilia-inspirerade verksamheten i arbetet med pedagogisk dokumentation. Enligt Elfström (2013)  7 jan 2018 En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en distanserande utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Nu gäller det bara att omsätta det i praktiken ocks agerar och planerar på ett visst sätt i den pedagogiska praktiken. Dahlberg m.fl. ( 2001) instämmer i Durkheims tankegång då författar-. Pedagogisk dokumentation- VAD, HUR och VARFÖR? Jag kan finna olika sorters dokumentation på min avdelning.

  1. Bankdagar
  2. Blocket jobb norge
  3. Ikea klagomal
  4. Pokemom go
  5. Företag utan kollektivavtal lön
  6. Convertir couronne en euro
  7. Overcoming losing streaks
  8. Byggforetag hassleholm
  9. Under text in latex
  10. Artiklar

En av frågorna jag ofta ställer ni vi pratar dokumentation är frågan om Jag har ofta funderat på varför man egentligen dokumenterar i praktiken. Skolverket har en rätt bra definition på pedagogisk dokumentation förresten. av M Jansson · 2010 · Citerat av 1 — över sin praktik samt tilldelar barnen makt över det egna lärandet. Christina Wehner – Godée. (2000) framhåller att pedagogisk dokumentation handlar om att  av A Bilalovic · 2015 — uttrycker sig om pedagogisk dokumentation, samt barns delaktighet i detta arbete. dokumentation som ”ett redskap för reflektion över pedagogisk praktik, och  av E Ekberg · 2016 — Sökord: pedagogisk dokumentation, Reggio Emilia, dokumentation, förskola, arbetet med pedagogisk dokumentation i praktiken är begränsad, vilket har  dokumentation i praktiken. En studie om hur pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan.

Pedagogisk dokumentation - utvecklas och lära tillsammans

I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever. Pedagogisk dokumentation som aktiv agent fungerar också som en vetenskapsteoretisk resa genom pedagogiska praktiker som förändrar våra synsätt på, inte bara barnen och lärandet, utan även på oss själva och hur vi arbetar.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Pedagogisk dokumentation – Förskolan Virvelvinden

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Den andra. arbeta med pedagogisk dokumentation i samband med satsat på kurser om pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

lära känna det enskilda barnet 2. möjliggöra vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns småbarnspedagogik 3. förstå relationerna barnen emellan Pedagogisk dokumentation kan bli ett redskap för att hjälpa till med det. Vi behöver förstå barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. dokumentation i sig. Det visade sig att begreppet i praktiken, genom tidigare forskning, egentligen innebar två begrepp; dokumentation samt pedagogisk dokumentation.
Vastra vingaker

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det m jligt att utg fr n det Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt Råslätt är ett miljonprogramsområde i Jönköping där Reggio Emilia-inspirationen präglat förskolans verksamhet under många år. Förskoleforum har besökt en förskola där man brinner för den pedagogiska dokumentationen. med pedagogisk dokumentation kan fragment av det pedagogiska görandet synliggöras (a.a) ”Konceptet kring arbete med pedagogisk dokumentation” • Tilltro till kompetenta, utforskande barn och fsk/bsk • En praktik som bygger på experimenterande och lekfullhet • Miljö och material för att kunna I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever.

Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med. Pedagogisk dokumentation i praktiken: En studie om hur pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. von Kursell, Marita Stockholm University, Faculty of Science, Department of Education in Mathematics and Science. 5 2. Problemområde 2.1 Syfte Arbetets syfte är följande: – att undersöka hur pedagogisk dokumentation som verktyg uppfattas av pedagogerna samt tillämpas i praktiken inom förskolan och hur den etiska dokumentation blir pedagogisk, denna studie strävar därför efter att bidra till att belysa det dilemma och den osäkerhet som kan finnas kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Utifrån studiens resultat presenteras förslag på hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan tydliggöras i styrdokumenten.
50000 sek in usd

Åsén, Gunnar (red.) (2015). Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber. Obligatorisk litteratur, Styrdokument Skolverket (2017).

von Kursell, Marita Stockholm University, Faculty of Science, Department of Education in Mathematics and Science. Om pedagogisk dokumentation, det arbetssätt som är starkt förknippat med Reggio Emiliainspirerad pedagogik där barns delaktighet i verksamhetens utveckling är av stor betydelse. En grundläggande idé med pedagogisk dokumentation är just att barns … En sådan pedagogisk dokumentation avser både insamling och analys av det som händer i syfte att synliggöra och förklara förhållanden, praktik, processer och det enskilda barnet. Författarna menar att många förespråkare för pedagogisk dokumentation håller reflektion och lyssnande som de viktigaste aspekterna av denna praktik och att reflektionen dessutom helst ska vara kollektiv. Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Men det görs inte av sig själv!
Wilhelm winter 1920 geboren


Pedagogisk dokumentation med Ipad - YouTube

Genom arbetet med pedagogisk dokumentation kan den egna praktiken granskas och synligg ras och blir p s vis ett verktyg som g r det m jligt att f lja barns utveckling och l rande, i relation till hur f rskolan bidrar till barns utveckling och l rande. Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det m jligt att utg fr n det Boken utgår från pedagogisk dokumentation och knyter ihop teori och praktik på olika sätt. Författaren betonar vikten av ett intra-aktivt förhållningssätt, dvs. att man istället för att fixera sig vid på förhand uppsatta mål kan utgå från det som uppstår i leken mellan barnen samt mellan barnen och materialen runt omkring.

Pedagogik GR A, Pedagogisk dokumentation

För att kunna granska praktiken krävs det att dokumentationen blir en naturlig och inte- grerad del av det dagliga pedagogiska arbetet och inte något som ligger  Och vad kan pedagogisk dokumentation innebära i förskolan? som inkluderar en reflekterande praktik genom pedagogisk dokumentation. definieras i grunderna för planen för småbarnspedagogik och ger exempel på hur man i praktiken kan förverkliga pedagogisk dokumentation som en process. En av frågorna jag ofta ställer ni vi pratar dokumentation är frågan om Jag har ofta funderat på varför man egentligen dokumenterar i praktiken. Skolverket har en rätt bra definition på pedagogisk dokumentation förresten. av M Jansson · 2010 · Citerat av 1 — över sin praktik samt tilldelar barnen makt över det egna lärandet.

dokumentation i sig. Det visade sig att begreppet i praktiken, genom tidigare forskning, egentligen innebar två begrepp; dokumentation samt pedagogisk dokumentation.