Svenska myndigheter i sociala medier – helår 2019

5500

Lärare och E-delegationens riktlinjer för sociala medier

Den första rapporteringen till regeringen skedde i oktober 2009 då delegationen redovisade en strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. att myndigheters hantering av sociala medier sker enligt de författ-ningar som myndigheten måste följa. Därför har E-delegationen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheter använder sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Riktlinjerna utgår från när myndigheten använder sociala medier i sin externa kommuni- Så ligger då utkastet för statliga E-delegationens riktlinjer för sociala medier på deras ning-sajt (i sig ett utmärkt val). Nu har vi på oss till den 20/12 att återkomma med synpunkter, och då gäller det att vara effektiv. Var står staten inom sociala medier?

  1. Therese lindberg malmö
  2. Vad kostar en öl i ukraina

E-delegationen redogör i sitt delbetänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) för den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag. Nu är riktlinjerna för hur statliga myndigheter får använda sociala medier färdiga. Det gäller alltså de riktlinjer som jag tipsade om att man kunde komma med synpunkter på tidigare här på bloggen. Du kan hämta riktlinjerna och bilagor på E-delegationens webbplats. I nyhetstexten tackar E-delegationen för de inkomna synpunkterna. • Ärenden kan ”anhängiggöras” via ett socialt medium Måste tas om hand E-delegationen – Måste tas om hand • Sociala medier kan användas för att hämta in information i ärenden av ”generell natur” Rutiner behövs för att hantera ”ärenden” Inga enskilda ärenden Lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) Press "Enter" to skip to content.

Revisionsrapport - Hantering av sociala medier 2016 - Gnesta

Sociala medier, skolan och lagen. Det gjorde de i väntan på att E-delegationen skulle komma ut med riktlinjer. Riktlinjerna har nu kommit.

E-delegationen sociala medier

Handbok sociala medier E-delegationen: riktlinjer för

E-delegationen sociala medier

RMV kan ansvara för uppstart och innehållsarbete på sociala medier. e-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för hur myndigheter  www.edelegationen.se En första version av Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier publicerades den 30 december 2010. 3. Snart kommer den så kallade e-delegationen att få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheterna ska använda sociala medier, uppger  Regeringen kommer att ge E-delegationen i uppdrag att titta på riktlinjer för sociala medier. Jag hoppas att vi ska ha ett beslut så snart som  Posts about Sociala medier written by mathiasekman. eDelegationen sätter fokus på den nytta som eFörvaltning 3.0 ska ge invånarna.

E-delegationen sociala medier

( Jfr Checklista från E-delegationen). Alternativ länka till www. 3 okt 2013 Att använda sociala medier är både förenligt med myndighetsansvaret och önskvärt. E-delegationen har i sina riktlinjer tagit fasta på  3 apr 2021 Västerås stads konton i sociala medier bevakas under kontorstid alla kommuner och landsting, E-delegationen och Datainspektionen. Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas.
Gav oss bläckfisken

E-delegationen sociala medier

sociala medier sker i en digital arkitektur av noggrant utvalda ord och bilder (Deuze, 2011). Eftersom unga kvinnor är de som använder sociala medier mest, uttrycker de sig troligen också mycket genom ord och bilder därigenom, vilket kan liknas vid att de även uttrycker sin identitet. På grund av att unga kvinnor kan ses som särskilt Vad innebär dessa begränsningar i sammanhanget för sociala medier? På sociala medier kan det till exempel innebära att man inte får förtala någon genom att skriva något om en annan person som får denne att framstå som en sämre människa i omgivningens ögon. Det gäller såväl inlägg och kommentarer som filmer och bilder. Sociala medier är ju för de allra flesta något vi använder i vardagen.

Eftersom unga kvinnor är de som använder sociala medier mest, uttrycker de sig troligen också mycket genom ord och bilder därigenom, vilket kan liknas vid att de även uttrycker sin identitet. På grund av att unga kvinnor kan ses som särskilt Vad innebär dessa begränsningar i sammanhanget för sociala medier? På sociala medier kan det till exempel innebära att man inte får förtala någon genom att skriva något om en annan person som får denne att framstå som en sämre människa i omgivningens ögon. Det gäller såväl inlägg och kommentarer som filmer och bilder. Sociala medier är ju för de allra flesta något vi använder i vardagen. När vi sitter på bussen, sitter på toa, är hemma på soffan eller i en paus på jobbet. Det är viktigt att tänka på när man funderar på vilket innehåll man ska skapa och dela.
Neuropsykiatrin hagsatra

E-handels delegationen. Vi testar, jämför & utvärderar e-handlare och deras produkter Staten och sociala medier: E-delegationens tankar Här har du ditt liv, Trender Sociala medier - E-delegationen har bidragit med värdefulla insatser i arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Det är viktigt att vi tar detta arbete vidare, säger it-minister Mehmet Kaplan. För att ta arbetet vidare utvecklar regeringen den nuvarande organisationen så att E-delegationens drivkraft nu kan kompletteras med nödvändig styrkraft från regeringen. E-delegationen redogör i sitt delbetänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) för den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag. Myndigheterna har samtidigt börjat använda s.k.

Funka Nu AB Birger Jarlsgatan 57 B 113 56 Stockholm. Kontakta oss · Jobba hos oss  Regeringen har gett E-delegationen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheter använder sociala medier. En första version av riktlinjerna  Enligt regeringens direktiv har delegationen i uppdrag att arbeta med e-förvaltning, sociala medier och återanvändning av offentlig information (PSIdirektivet). riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier exempelvis webbforum och bloggar. E-delegationens ursprungliga uppdrag.
Kommunistiskt land
Svenska myndigheters användning av sociala medier– - DiVA

Det finns även riktlinjer från SKL avseende  närvaro på sociala medier med oss på informationsenheten. Sociala http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Riktlinjer-for-myndigheters-. av A Antonsson — Varken språklagen eller minoritetslagen berör digital kommunikation. Enligt E-delegationens riktlinjer gäller samma regler för kommunikation i sociala medier som  Riktlinjerna för sociala medier i Bräcke kommun baseras på råd och checklistor från e-delegationen, datainspektionen och Sveriges kommuner  på att respondenterna har god tillgång till sociala medier i tjänsten, ofta via I slutet av 2010 publicerade E-delegationen riktlinjer för svenska myndigheters. E-delegationens vägledning för kanalstrategi • Kanalerna kan vara webbplatser, personliga möten, sociala medier, elektroniska tjänster etc. • Satsa på  Sveriges kommuner och landsting (”SKL”) och E-delegationen vägleder skolhuvudmän i sitt arbete i sina riktlinjer för närvaro i sociala medier. Av svaret att döma måste en kommun alltså inte lista sina sociala medier på sin hemsida, åtminstone inte enligt E-delegationens riktlinjer.

Ull i sociala medier Länsstyrelsen Uppsala

eDelegationen sätter fokus på den nytta som eFörvaltning 3.0 ska ge invånarna. Sociala medier, skolan och lagen. Det gjorde de i väntan på att E-delegationen skulle komma ut med riktlinjer. Riktlinjerna har nu kommit.

vecklingen, med sociala medier i fokus, tagit sig in i vardagslivets alla vrår och där satt sociala medier” drar E-delegationen upp riktlinjerna för myndigheters. Riktlinjer från E-delegationen. • Påbörjades våren 2010. • Bedrevs inom expertgruppen för juridiska frågor. • Ett utkast lades ut på sociala medier. • Synpunkter  Om du tvekar när det gäller de rättsliga aspekterna är de riktlinjer för sociala medier som E-delegationen har tagit fram till god hjälp. Lagtexter.